Projekt Ulvö kulturella besöksnäring 2015-2017

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Bakgrund

Det är svårt att skapa hållbara affärsverksamheter av ideell verksamhet. I juni 2015 invigdes nya Ulvö Museum. Besöksmålet Ulvö museum finns, men verksamheten har initialt svårt att komma igång som självfinansierad och intäktsdrivande verksamhet och behöver skjuts på vägen. Finansieringsalternativen i processen, att komma igång med och kommersialisera driften av kulturella sevärdheter är inte självklara.

Problemet är inte unikt för Ulvö museum och att hitta en snabb men hållbar lösning som går att kopiera är därför värdefullt. Genom en gränsöverskridande konstellation för samverkan mellan offentliga verksamheter, näringsidkare och civilsamhälle är förhoppningen att projektet kan bana väg för liknande samverkan med en affärsutvecklingsmodell att använda på andra ställen där kulturarvet ska utvecklas till besöksnäring. Det nya angreppssättet kan också vara en modell för projektet "Kulturarv i utveckling" att ta fasta på.

Det övergripande syftet att är med Ulvö nya museum som pilot, hitta och testa en ny kreativ och alternativ form där samhälle, näringsliv och ideella aktörer gemensamt hittar former för att kickstarta nya verksamheter som sedan leder till fler besökare, möjlighet till inkomster både för boende på orten och i kommunen/regionen.

Målet

Vid projektets slut ska en ny samfinansieringsmodell för nya kulturella näringsdrivande besöksmål ha testats och utvärderats. Om metoden är framgångsrik skall den användas som modell för andra liknande verksamheter. Målet är att de samverkande aktörerna har hittat en långsiktig form för verksamhetens drift som kräver minimalt eller ingen finansiering från de offentliga aktörerna, en verksamhet baserad på affärsmässiga villkor.

Sammanfattning

Projektet avser testa en affärsutvecklingsmodell och samfinansieringsform för utveckling av kulturella besöksmål till självfinansierande näringsverksamhet. Modellen, om den fungerar som avsett, kan sedan användas som mall för att "kickstarta" andra liknande näringsverksamheter och vara en pilot både i Västernorrland och utanför länet.

I samband med test av modellen stärks infrastruktur för tillväxt och företagande samtidigt som det under tre säsonger ska lyfta fram Ulvöarnas kulturarv som attraktiva värden för besökare och som resurs för en växande besöksnäring.

Pilotprojektet ska hitta och testa samarbetsformer som är långsiktigt uthålliga och ekonomiskt smarta där befintliga resurser utnyttjas effektivt och kreativt.

Projektet förväntas leda till att Ulvö Kapellag på egen hand kan driva Ulvö Museum vidare efter bara tre säsonger, och då bedrivas kommersiellt och långsiktigt hållbart utan större behov av offentlig finansiering. Projektet avser kunna bedöma huruvida metoden fungerar redan efter tre säsonger, dvs direkt när projektet avslutas ska effekten kunna bedömas liksom för- och nackdelar med metoden som uppdagats, samt om resultatet är det förväntade, att metoden kan spridas som ny hållbar kickstart för kulturell besöksnäring.
Det förväntas också att Ulvöarna har fått ett nytt starkt besöksmål.


Finansiärer:

Murberget, Länsmuseet Västernorrland,
Landstinget Västernorrland och Örnsköldsviks kommun

 

 

blog comments powered by Disqus