Kustnära fiske

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Murberget och Stiftelsen Mannaminne i Häggvik samarbetar med Musée de Medicine Traditionelle i Nouakchott, Mauretanien, i projektet Kustnära fiske i Mauretanien och Sverige. 

Målet med projektet är ökad kunskap och förståelse för det mångkulturella samhället i allmänhet och den arabiska kulturen i synnerhet, samt inspiration och förnyelse av respektive museers koncept. Vi vill fokusera på vad som förenar våra båda kulturer, vad vi har gemensamt snarare än vad som skiljer oss åt.

Det kustnära fisket har stark tradition både i Mauretanien och Västernorrland. Även om det är en i högsta grad levande näring i det västafrikanska landet, medan det inte längre är så i Västernorrland.

Under projekttiden 2004-2007 ska vi genomföra en dokumentation av det kustnära fisket och utifrån det materialet fortlöpande producera artiklar och små utställningar.

Slutligen summeras det hela i en skrift och i en mer genomarbetad utställning, där fiskekulturen med allt vad den innebär av båtar och redskap, beredning av fisk, folktro och tradition - här som där, då som nu - kommer att beaktas.

Den kunskapslucka, som är en del av förklaringen till hotet mot traditionella näringar, skall därmed till en viss del vara fylld.

Pil Läs mer om Murbergets engagemang i Samp intercontinental museum network

 

blog comments powered by Disqus
 

Nyfångad fisk tas omhand i Mauretanien och Sverige
Morgonens fångst tas om hand i Nouakchott, Mauretanien och i Nora, Västernorrland. Foto: Bengt Edgren och Björn Grankvist.