INEXTEX

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här kan du läsa mer om projektet INEXTEX som står för Innovativt utbyte av kunskap, erfarenheter och metoder baserade på textilt kulturarv.

Bakgrund

Projektets syfte är att utveckla nya inlärningsmetoder för att ta tillvara lokala och internationella textilarv genom att inspireras av dem till moderna produkter. Tanken är att en grupp slöjdare och hantverkare med hjälp av en formgivare ska ta fram nya produkter. Formgivare i projektet är Kerstin Lindström, Härnösand. Resultatet från projektet blir en studiehandledning och kursmaterial för kommande internationella utbyten. Slöjdprodukterna från projekt kommer att ställas ut i länet.

Projektet pågår från 1 december 2007 till sista november 2009. Förutom Murberget, Länsmuseet Västernorrland ingår länsmuseer och landsting i Somogy, Ungern och Cuic, Rumänien samt Muhu Muuseum, Estland. Projektägare är Landstinget Västernorrland.

Resultat

Ett 60-tal svenska, estniska, ungerska och rumänska slöjdare och hantverkare har följt den studiehandledning som har tagits fram i projektet. Slöjdarna har lärt sig en metod för framtagning av nya produkter som är inspirerade av kulturarvet på våra museer.

Gruppbild av deltagarna
Möte i Härnösand den 18 december 2007

I den första delen, den nationella, har inspiration hämtas från det egna museet. De svenska deltagarna har arbetat utifrån Murbergets samlingar. Kyrkvantar, kjolväskor, bindmössor och stickade täcken, Anundsjösöm, Medelpads Konturnäversöm och vävda drällar har fungerat som inspirationskälla.

Efter en omarbetning av studiehandledningen har deltagarna prövat på att arbeta med någon av de andra ländernas museisamlingar. De västernorrländska och estniska slöjdarna har utbytt inspiration. De svenska slöjdarna har studerat den estniska färgprakten och den blommande textilskatten som finns i mönsterstickade strumpor och vantar och broderade täcken på Muhu Muuseum.

De slöjdalster som tillverkats av de västernorrländska slöjdarna visades på Murberget i juni 2009. I samband med vernissagen hölls ett seminarium. Föreläsare var 1:e antikvarie Ulla Oscarsson från Jamtli i Östersund och Frida Arnqvist, redaktör på tidskriften Hemslöjden.

Under oktober visas slöjden från projektet på  länsmuseet i Somogny, Kaposvár, Ungern. Den 2 oktober hålls den avslutande konferensen.


Ulrika Bos Kerttu

Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Telefon 0611-886 86
Mejl ulrika.bos.kerttu@murberget.se

 

blog comments powered by Disqus
 

Bild på nallebjörnar

INEXTEX

Textilarkivet Västernorrland
5 juni - 28 augusti 2010

Utställning med slöjd inspirerad av samlingar på museer i Västernorrland, Ungern, Rumänien och Estland.

Pil Textilarkivets webbplats

Bild på textilapplikation

 

Logotype Livslångt lärande