Vargbröder

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Vargbröder är ett projekt startat för att öka barns läsförståelse, ge kunskap om länets förhistoria och inspirera till läsning.

Bakgrund

Michelle Pavers böcker i serien Vargbröder (6 titlar) beskriver ett nordligt
landskap som kanske hämtat sin förebild bl a från Ångermanland. Böckerna
har nått enorm popularitet och har inspirerat många lässvaga barn till att bli
bokslukare! (Uppgifter bl a från projektet Barns smak samt från barnbibliotekarier
och lärare.)

Pavers böcker bygger på grundliga arkeologiska kunskaper och research (se Pavers hemsida
http://www.michellepaver.com). Den nordliga stenålder som böckerna utspelar sig i är i stort
sett korrekt beskriven enligt arkeologiska specialister, vilket är ovanligt i barn- och ungdomslitteraturen.
Böckerna om Vargbröder har alltså en koppling till Västernorrland, särskilt

Sollefteå kommun där ett av världens största sammanhängande hällristningsområden (2300
bilder) finns vid Nämforsen i Näsåker.

Projektet är ett samarbetsprojekt

Planering och genomförande: Länsbiblioteket Västernorrland, Murberget Länsmuseet Västernorrland
Sollefteå kommunbibliotek, Arkenbiblioteket Ö-vik , Ö-viks museum
Deltagare: År 1 sex skolor i Sollefteå kommun, år 2 fyra skolor i Örnsköldsviks kommun
och år 3 erbjuds skolor i Kramfors kommun att delta.

Projektets mål

Barn i deltagande skolor i Västernorrland ska bli medvetna om att stenåldern finns runt omkring
oss och det unika kulturarv som hällristningarna vid Nämforsen utgör.

De ska även i enlighet med Lgr 11 få en ökad förståelse av hur det förflutna påverkar både
våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska
berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger
oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.


Projektets syfte

Syftet är att genom en populär barn/ungdomsbokserie verka läsfrämjande samt använda en
text som utgångspunkt för tvärämnespedagogik och estetiska lärprocesser. Genom samarbetet
med Murberget Länsmuseet Västernorrland kopplar vi ihop texten med stenåldern i Västernorrlands
län och praktisk arkeologi. Därmed blir fiktion också fakta.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser
används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina
egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Arbetet utgår från läsning av böckerna i serien Vargbröder och olika litteraturpedagogiska
metoder samt bearbetning av texten med hjälp av olika estetiska lärprocesser och kan innefatta
alla skolämnen. Lärarna dokumenterar sitt arbete och de metoder som utvecklats används
i andra skolor som kommer att delta i projektet.


Planeringsgrupp

Margareta Bergvall 0611- 886 61 | Murberget
Maria Nordlund 0611- 886 55   | Murberget
Sibylle Menzel Kühne 0611- 865 53 | Länsbiblioteket Härnösand
Eva Nordlinder 0611- 865 57 | Länsbiblioteket Härnösand

 

blog comments powered by Disqus
 

Omslag Vargbröder, två pojkar med stor björn i bakgrunden