Eco Local in a Global World

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här kan du läsa mer om projektet Eco Local in a Global World.

Man på brukmark

Murberget ingår i ett dokumentations- och utställningsprojekt om ett högst dagsaktuellt ämne, glesbygdsfrågorna i Norrlands inland. De andra parterna är Sällskapet Sune Jonsons vänner, Västerbottens museum, Norrbottens museum och Jämtlands läns museum. Det är en uppföljning av ett viktigt arbete som kulturhistorikern Sune Jonsson inledde för femtio år sedan då han började skildra landsbygdens traditionella livsformer, människor och miljöer.

Frågorna om framtidens odlingslandskap i Sverige, lokalproducerad mat, klimatförändringar och ekologiska hållbara system är mycket aktuella och bör fördjupas i olika folkbildande sammanhang. Norrlandsfrågorna bär även inbyggda konflikter om riksintressen som just nu är aktuella; en kraftig gruvboom med mineralutvinning och miljöförstöring i ena vågskålen och höga naturvärden med spirande ekoturism och renskötsel i den andra.

Demokratifrågor, jämlikhet, status, livsstil. Detta innehåller många frågor om det framtida Sverige, ska man kunna bo och verka i hela landet? Hur? Området har undersökts av forskare på senare tid, inte minst genom regional forskning vid Umeå universitet och av forskare på uppdrag av Landsbygdsdepartementet och landsbygdsnätverket. En viktig uppgift är att forskningen genom populära förmedlingsmetoder (genom utställningar, pedagogiskt material, webb, sociala media) kan komma människor till del. Ännu viktigare är att människor i inlandet får komma till tals och påverka utvecklingen.

Projektet "Eco Local in a Global World" vill genom "fotografiresidens" uppdra åt fotografer/skribenter att undersöka och visa på de möjligheter och problem som finns i de fyra nordligaste länen; särskilt visa de positiva krafter som finns och som kan inspirera till efterföljd och bidra till kunskap, medvetenhet och engagemang hos människor om inlandets utveckling. Se vidare under rubriken Arbetsmetoder och aktiviteter.

Syftet med projektet är att i de fyra nordligaste länen uppmärksamma livsvillkoren för inlandets befolkning och främja debatten om framtida hot och möjligheter ur ett lokalt och globalt perspektiv. Länsmuseerna är en viktig samarbetspart för regionens invånare. Åsikter om nuläge och historiska erfarenheter kan mötas på ett fruktbart sätt.

Att lyfta det historiska norrländska perspektivet är viktigt idag då många kommuner hotas av kraftig avfolkning. Enligt Eurostat 2012 hade Sverige den största inflyttningen till städer i Europa. Det arkivmaterial som skapas kan vidare bevaras i museerna för framtida bruk. Målet är att göra yngre och äldre personer delaktiga i sin historia, bättre förstå samhällsutvecklingen och sin samtid samt inte minst inspireras till handling inför framtiden.

Projektet finansieras av Postkodlotteriet och Kulturrådet.

 

blog comments powered by Disqus