Inspirerande möten i Pori

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Publicerad den 2 december 2009

Under några dagar i november har Christer Rytterskog besökt Pori (Björneborg) som representant i styrgruppen för projektet KulturBro. Läs hans dagbok.

Christer Rytterskog

På besök i Alvar Altos Villa Maira

Mötet som nu ägde rum var det tredje i sammanhanget och kombinerat med en överläggning mellan programhandläggare från de två museerna.

Själv reste jag tillsammans med museichefen Bengt Edgren på tisdagen 17.11, just den dag då Finnairs piloter strejkande. Det var en märklig upplevelse att komma till en nästan folktom flygterminal i Helsingfors.

För mig som landstingets representant var målet med resan dels att informera mig om projektet. Det pågår under en flerårsperiod och omfattar en medfinansiering på i runda tal 100.000 kronor. Dels ville jag få tillfälle att överlägga med representanter för Satakunta och få en bild av kulturverksamheten i regionen eftersom Satakunta är ny medlem i Mittnordenkommitténs kulturarbetsgrupp.

Tisdag 17.11

Ankomst Björneborg sen eftermiddag. Rapport från förberedande handläggarträff kring programplaneringen. Därefter visning av Satakunta museum. Mitt spontana intryck var av ett mycket välskött museum med en fin och relativt omfattande, men inte särskilt originell basutställning. Detta innebar också relativt små utrymmen för tillfälliga utställningar. Totalt hade museet ett fyrtiotal fast anställda.

Efter att ha varit på många museer av den här typen i Sverige och i Norden kan jag konstatera att det finns många likheter. Alla visar arkeologiska fynd, ibland välbevarade gamla båtar, foton och filmer från industrialismen, gamla verktyg och miljöer från bondesamhället med mera. Måste det vara så? Kan man undra. Är det inte dags att kraftigare spegla samtiden?
Ta in den digitala tekniken, bredda utrymmet för tillfälliga utställningar och gör museet attraktivt för ungdomar! Satsa mer på programverksamhet utifrån museernas resurser, upplåt utrymmer för konstnärerna mm. Om en sådan utveckling hindras av ändamålsparagrafer så kan man väl försöka att förändra dessa.

Samtidigt måste jag säga att Murberget hävdar sig bra utifrån ovanstående betraktelse, men mer kan säkert göras. Och jag förstår att prioriteringsfrågor ständigt är aktuella.

Dagen avslutades med ett möte mellan Satakuntas museichef och de svenska deltagarna. Som vanligt vid sådana möten blir det alltid inspirerande diskussioner och kunskapsöverföring från båda parter.

Onsdag 18.11

Förmiddagen ägnades åt att precisera ett innehåll i projektet för de närmaste två åren. Deltagare var handläggare från de båda museerna. Här framkom en rad idéer. De handlade om seminarier, utställningar, konstnärliga aktiviteter som bland annat dockteater som speglar museiverksamheten.

Lunch intogs i det gamla rådhuset med kulturnämndens ordförande och kulturchefen i Pori. Ordförande var en dam från Samlingspartiet. Lite vid sidan av kan nämnas att hon till yrket är präst och mycket god vän med vår nytillträdde biskop i Härnösand. En mycket inspirerande dam med stort engagemang.
Själva regionen Satakunta har ca 250.000 invånare. Där ingår ett antal mindre kommuner och staden Björneborg med ca 75.000 invånare. Här finns en finskspråkig teater med ett tjugotal skådespelare, en sinfonietta med drygt 30 musiker, Satakunta museum och ett mycket välskött konstmuseum. Flera fria grupper inom främst musik och dans finns och stöds av kulturförvaltningen.

Björneborg har ett flertal större festivaler. Mest känd är Pori jazzfestival som till stor del samlar en internationell publik. Ett tydligt kulturprogram finns för barn och ungdomar och där tar institutionerna ett stort ansvar. Mitt intryck är att här har vi mycket att lära och att Satakunta kan tillföra viktig kunskap inte minst genom sitt medlemskap i kulturarbetsgruppen.

I Finland finns enbart två beskattningsnivåer. En kommunal och en statlig. Det får som konsekvens att statens bidrag delas ut av huvudkommunen, i vissa fall genom förmedling av landskapsförbunden. Detta innebär att politiken också har möjlighet att reellt påverka fördelningen av dessa medel, egentligen enligt det förslag till "portföljmodell" som nu diskuteras hos oss. Museichefen berättade ett exempel på vilka konsekvenser detta kan få. Staten hade gett kulturarvsområdet i regionen ett extra utvecklingsbidrag som museet efter uppvaktningar förutsatte att de skulle använda. Men det visades sig att politiken gjorde en annan bedömning och gav istället konstmuseet dessa pengar. Den typen av avvägningar kan vi få räkna med när portföljmodellen blir verklighet hos oss.

Efter lunch möte med själva styrgruppen som består av representanter för finansiärerna. Där genomgicks och beslutades om planeringsgruppens programförslag. Dessutom projektets ekonomiska situation.

På den senare delen av eftermiddagen fick vi en visning av ett byggnadsvårdsmuseum som drivs av Satakunta museum. Nästan mitt i staden köptes för många år sedan ett bostadskvarter med ett antal hus bevarade med intakt 50-tals inredning. Förutom att fungera som museum finns en butik där man kan köpa äldre beslag, tapeter, färg mm. Dessutom ger personalen som jobbar där rådgivning till de som ska renovera hus. Den relativt stora gårdsplanen används sommartid för folkmusikkonserter och en större folkmusikfestival. Mycket välskött med många besök av skolklasser men som sagt även av vuxna.

Innan kvällen ordnades en visning av Björnborgs konstmuseum. Museet har mycket stor lokal, jämförbar med övervåningen på Murberget samt ett antal mindre lokaler. Den utställning som visades var helt digital med två jätteskärmar på båda sidor lokalen och ett trettiotal digitala skärmar i de mindre rummen. Det blev en mycket stark upplevelse. Jag tycker det är imponerande att konstmuseet tar ett sådant initiativ.

Min kväll avslutades något speciellt. Jag gick och såg Satakunta teaters uppsättning av musicalen "Spelman på taket". Den var helt på finska och jag hade givetvis lite svårt att förstå när och varför man skrattade. Teatern var för övrigt nästan en kopia av Sundsvalls Teater och byggd ungefär samtidigt.

Torsdag 19.11

Förmiddagen ägnades åt ett besök på Villa Maira i Noormarku. Detta ligger ca två mil utanför Pori. Villa Maira har ritats av Alvar Alto för Maire och Harry Gullichsen. Det är en mycket speciell byggnad, både för arikitekturen och för den stora konstsamling med verk av Picasso, Lautrec med flera. Vi tittade även på några mycket välbevarade trähusmiljöer. Ett spännande besök. Väl värt att rekommendera.

Torsdag eftermiddag och fredag ägde seminariet om 1809 rum. Här medverkade bland annat några forskare från Mittuniversitetet. Till seminariet kom ett hundratal intresserade. Seminariet ägde rum på universitetet. Björneborg har vad jag förstår inget eget universitet utan en mängd kurser från universiteten i Tammerfors och Åbo äger rum här med flera tusen elever. Platsen är en restaurerad och förstås nedlagd tidigare stor bommullsfabrik

Till dessa dagar var även Weberkvartetten inbjuden. Jag såg dem på en utmärkt skolkonsert med 100 mycket koncentrerade skolbarn från några femteklasser. En utmärkt introduktion gjordes av en av museets pedagoger. Weberkvartetten medverkade också på en offentlig konsert på torsdagskvällen.

Min kväll avslutades genom en inbjudan från kulturchefen till Pori Sinfoniettas konsert i Björneborgs konserthus. Detta är sammanbyggt med ett antal biosalonger. Kanske med tanke på möjligheten att göra även biopubliken nyfiken. I pausen blandades den svaga doften av vin med en starkare doft av popcorn. Nåväl. Konserten var mycket bra. Det spelades musik av Johan Strauss, Bartok och Tippet. Publiken, säkert minst 500 personer.
Kvällen avslutades på hotellets pub med en allmän och gemytlig samvaro där alla berörda deltog.


Text: Christer Rytterskog
Foto: Bengt Edgren

Pil tillbaka
Tillbaka

 

blog comments powered by Disqus